ผลการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก ปีการศึกษา 2562

0 แชร์

tn S 402743376tn S 402743375

        ผลการดำเนินการบุญประทายข้าวเปลือกปี 2562 ตามที่ลูก ๆ นักเรียน ท่านผู้ปกครอง ประชาชน ได้ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก ปี 2562 นั้น โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์จนแล้วเสร็จ ปี 2562 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน จนแล้วเสร็จ สวยงาม พร้อมใช้งาน ใช้งบบุญประทายข้าวเปลือกทั้งสิ้น 80,000 บาท จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้อนุโมทนาบุญการสร้างประโยชน์ส่งต่อความปรารถนาดีแก่รุ่นน้องๆ ให้ได้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

tn_S__402743312.jpg tn_S__402743314.jpg tn_S__402743315.jpg

tn_S__402743316.jpg tn_S__402743318.jpg tn_S__402743319.jpg

tn_S__402743320.jpg tn_S__402743322.jpg tn_S__402743326.jpg

tn_S__402743327.jpg tn_S__402743328.jpg tn_S__402743329.jpg

tn_S__402743330.jpg tn_S__402743331.jpg tn_S__402743335.jpg

tn_S__402743337.jpg tn_S__402743339.jpg tn_S__402743344.jpg

tn_S__402743348.jpg tn_S__402743350.jpg tn_S__402743354.jpg

tn_S__402743355.jpg tn_S__402743357.jpg tn_S__402743359.jpg

tn_S__402743360.jpg tn_S__402743361.jpg tn_S__402743363.jpg

tn_S__402743364.jpg tn_S__402743368.jpg tn_S__402743370.jpg

tn_S__402743371.jpg tn_S__402743372.jpg tn_S__402743374.jpg

tn_S__402743375.jpg tn_S__402743376.jpg