dua11

 

Most downloaded files

ปพ 5 ปีการศึกษา 1/2559 (โปรแกรม ปพ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (ตราสัญลักษณ์โรงเรียน)
PPV Version English 2559 (โปรแกรม ปพ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)
 
Powered by Phoca Download

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย