ผลการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก ปีการศึกษา 2561

0 แชร์

S 402743306

       ผลการดำเนินการบุญประทายข้าวเปลือกปี 2561 ตามที่ลูก ๆ นักเรียน ท่านผู้ปกครอง ประชาชน ได้ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก ปี 2561 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์จนแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมรั้วด้านหน้าโรงเรียนจนถึงถนนด้านข้างโรงเรียนทางด้านทิศเหนือเสร็จเรียบร้อยสวยงาม ใช้งบบุญประทายข้าวเปลือก 78,000 บาท จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้อนุโมทนาบุญการสร้างประโยชน์ส่งต่อความปรารถนาดีแก่รุ่นน้องๆ ให้ได้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

tn_S__402743300.jpg tn_S__402743302.jpg tn_S__402743303.jpg

tn_S__402743304.jpg tn_S__402743305.jpg tn_S__402743306.jpg

tn_S__402743307.jpg tn_S__402743308.jpg tn_S__402743309.jpg

tn_S__402743310.jpg