dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4217
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2996
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 7825
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3391
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 15565
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 3158
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3313
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3350
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3053
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 3830

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย