header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3828
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2686
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 6934
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3104
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 13825
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 2855
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2979
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3005
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2755
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 3242

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย