dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4062
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2889
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 7453
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3272
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 14842
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 3028
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3185
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3221
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2952
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 3647

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย