king23

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3134
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2104
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 5185
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2496
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 10330
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 2311
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2374
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2374
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2177
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 2511

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย