dua11

พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

somlit 2

somlit

พระอาจารย์สัมฤทธิ์  ปัญญาคะโม

อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศรีไพรวัลย์

พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย