dua11

สีประจำของโรงเรียน

color

green yellow

 

เขียว – เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ประชากร
สีเหลือง หมายถึง สีของแสงสว่าง สีแห่งปัญญา สีแห่งศาสนา

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย