dua11

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

sukasuksa palasuksa

 

tn 31tarapong

นายธราพงษ์  นาโพนงาม

ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

     

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย