header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 37591
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 4063
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2708
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 36862
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 3807
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3043
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2884
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2822
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3340
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2752

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย