header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 36415
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 3910
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2618
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 35715
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 3676
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2945
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2793
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2735
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3239
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2659

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย