dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 41179
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 4553
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2999
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 40267
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 4213
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3323
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3145
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 3085
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3628
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3052

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย