dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 51733
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 5629
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3709
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 50340
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 5296
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4091
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3821
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 3762
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 5090
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3780

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย