dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 39684
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 4385
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2885
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 38848
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 4057
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3220
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3048
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2984
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3516
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2942

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย