king23

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 29863
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2996
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2063
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 29518
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 2867
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2393
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2250
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2208
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2637
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2098

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย