dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 46753
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 5170
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3431
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 45566
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 4811
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3775
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3530
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 3473
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4112
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3491

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย