header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 35543
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 3802
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2550
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 34863
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 3573
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2868
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2722
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2670
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3164
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2588

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย