header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 33880
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 3582
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2413
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 33268
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 3375
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2732
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2587
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2541
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3011
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2454

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย