dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 43882
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 4874
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3230
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 42827
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 4524
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3550
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3356
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 3297
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3922
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3290

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย