king23

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 32048
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 3311
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2244
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 31562
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 3141
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2576
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2432
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 2393
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2831
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2292

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย