Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233876
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
1053
5290
1219462
34858
42598
1233876

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 03:58

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric)

0 แชร์

14241

Untitled 2111

โครงงานวิทยาศาสตร์    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง     เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric)

ชื่อผู้จัดทำ       1. นายวิชญะ  เหระวัน
                        2. นายอธิชา  แผ่นอก
                        3. นายเจษฎา  แก้วอุ่นเรือน             

ชื่อครูที่ปรึกษา    1. นายอภิชาติ  บาลจบ
                           2. นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง

บทคัดย่อ

          การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric) 2.เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric) 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric) มีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้
          ตอนที่ 1 ขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric)
                        เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric) ใช้หลักการหมุนวนของ 2 ระบบ คือ 1.กาลักน้ำดูดน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงแล้วปล่อยน้ำลงมาผ่านกังหันไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นำกระแสไฟฟ้าที่ได้ต่อเข้ากับเครื่องโซล่าร์ชาร์จ (Solar charge controller) 2. โซ่ล่าร์เซลล์ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วนำกระแสไฟฟ้าที่ได้ทั้ง 2 ระบบ ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่  ซึ่งต่อเข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้าแล้วก็เปิดเครื่องแปลงไฟฟ้า ต่อเต้าเสียบของเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าเข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อดูดน้ำกลับขึ้นไปยังถังพักน้ำเพื่อให้ระบบกาลักน้ำดูดน้ำอีกครั้งหนึ่งทำเป็นระบบหมุนวน

          ตอนที่ 2 ทดสอบหาระยะความสูงที่เหมาะสมของระบบกาลักน้ำที่สามารถผลิตค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 13.6 โวลต์
                       ในการทดสอบมีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันคือ ระดับความสูงที่ 1 คือ 0.5 เมตร  ระดับความสูงที่ 2 คือ 1.0 เมตร  และระดับความสูงที่ 3 คือ 1.5 เมตร วัดจากพื้นดินไปจนถึงตัวถังกาลักน้ำ พบว่าระยะที่เหมาะสมคือ ระดับความสูงที่ 3 คือ 1.5 เมตร เครื่องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 144 มิลลิแอมแปร์ หรือ 14.4 โวลต์ ซึ่งเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมในการชาร์จไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

          ตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric)
                      เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric)โดยต่อเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ 18 วัตต์ ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน สามารถทำงานได้จริง  โดยปั๊มน้ำไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตลอดเวลาตั้งแต่เปิดเครื่องจนปิดเครื่อง ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถชาร์จได้จนเต็มความจุของแบตเตอรี่  และเมื่อต่อหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ขนาด 12 โวลต์ 5 วัตต์ หลอดไฟสว่างนานตลอดเวลาจนกว่าจะปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้า และเมื่อต่อพัดลมกับโทรทัศน์ให้ทำงานไปพร้อมๆ กัน พบว่าสามารถเปิดพัดลม ดูทีวีได้นานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
                      เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนวน (2inONE electric) มีประโยชน์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ช่วยลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Pin It

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช