Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233969
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
1053
5383
1219462
34951
42598
1233969

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 05:53

นิทานคุณธรรม อิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

0 แชร์

yim

ชื่อโครงงาน                       เรื่อง นิทานคุณธรรม อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน           เด็กหญิงดารินทร์  พิมพ์ขวา  , เด็กหญิงพรไพลิน  สิงห์เสนา ,

                                          เด็กหญิงจันธิดา  อินทรภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา               นางสาวอลิษา  นวลสิงห์

สถาบันการศึกษา              โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ระดับชั้น                            มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เดือน/ปีทำโครงงาน       2 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

                                        บทคัดย่อ

       นิทาน  ที่แต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจในเรื่องความดีสูงสุดที่ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอันดีงาม อยู่ในจิตสำนึก อยู่ในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เช่น คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ รวมถึงเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และสามารถเข้าใจง่าย จึงอยากนำนิทานมาทำเป็นสื่อในการเรียนรู้
       จากการศึกษาและค้นคว้าด้วยเอกสารอ้างอิง พบว่า  มีข้อมูลที่น่าสนใจ  คือ  เรื่องราวต่างๆ ที่มีการแต่งขึ้นจากเรื่องใกล้ตัวสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ที่สำคัญยังช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากนิทาน
       โครงงานนิทานคุณธรรม อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เป็นการนำเรื่องราวของนิทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยนำนิทานคุณธรรมมาแปลงเป็นสื่อ ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และใช้รหัสคิวอาร์ (QR-code) ในการเชื่อมโยงกับสื่อภายนอก ซึ่งมีความทันสมัยและมีความสะดวกในการเข้าถึง สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้อ่านหนังสือ  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ตนมีอยู่ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจ แง่คิด และวัฒนธรรมประเพณี ไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Pin It

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://anyflip.com/hgfn/wsud/

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช