Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233955
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
1053
5369
1219462
34937
42598
1233955

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 05:35

คุณครูสวยด้วยลายขอ

0 แชร์

khao

ชื่อโครงงาน     ตามรอยขอพระราชทาน ผสานภูมิปัญญา ผ้างามครามสกล

ผู้จัดทำ           เด็กชายธนกร     เวยสาร

                       เด็กหญิงปภาวดี  ปลื้มสายแสง

                       เด็กหญิงกรรณิกา นรสี

ระดับชั้น         มัธยมศึกษาตอนต้น

ครูที่ปรึกษา      นางสาวอัจฉรา  นาคโคตร                     

                     

บทคัดย่อ

       จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่โดดเด่นด้วยผ้ามัดหมี่ที่มีลวดลายต่าง ๆ แล้วย้อมด้วยครามจากธรรมชาติที่มีคู่ชาวสกลนครมาช้านานซึ่งผ้าย้อมครามธรรมชาตินี้เป็น ภูมิปัญญาของคนสกลนครที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น  

          ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผ้าลายใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน  ราชกัญญา” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระราชทาน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย พระองค์ยังพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอด

ลายผ้า ไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่นโดยเน้นการใช้สีธรรมชาติ

          ดังนั้นโครงงานภาษาไทยนี้  จึงต้องการให้ชาวสกลนคร และประชาชนคนไทย เกิดความภาคภูมิใจในความงดงามของผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่แฝงด้วยความรัก ความห่วงใยที่พระองค์มีต่อประชาชน  ชาวไทย โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา”
  • เพื่อแต่งหนังสือเล่มเล็ก ฉบับการ์ตูน“ตามรอยขอพระราชทาน ผสานภูมิปัญญาผ้างามครามสกล” เผยแพร่ในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียง ชุมชน และเฟซบุ๊ค
  • เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือเล่มเล็ก ฉบับการ์ตูน“ตามรอยขอพระราชทาน ผสานภูมิปัญญา ผ้างามครามสกล”  ในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียง ชุมชนและเฟซบุ๊ค

       ผลการศึกษาพบว่า   ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้าแก่ช่างทอผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย  พระองค์พระราชทานพระอนุญาตให้ทุกกลุ่มทอผ้าและผู้ที่สนใจนำลายผ้านี้ ไปต่อยอดตามความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาพื้นถิ่นของแต่ละท้องที่ให้เข้ากับเทรนด์แฟชั่นล่าสุด สร้างความร่วมสมัยและความเป็นสากลให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดเป็นผ้าลายขอแบบต่างๆที่เกิดจากการประยุกต์ตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องที่ มีความงดงามแตกต่างกันไป สร้างงาน สร้างรายได้ อย่างมั่นคง นำมาแต่งหนังสือเล่มเล็กฉบับการ์ตูน ตามรอยขอพระราชทาน ผสานภูมิปัญญา ผ้างามครามสกล  

       ผลการสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่หนังสือเล่มเล็กฉบับการ์ตูน“ตามรอยขอพระราชทาน ผสานภูมิปัญญา ผ้างามครามสกล” ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียง และชุมชน  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงสุด ร้อยละ ๙๖.๒๐

Pin It

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.canva.com/design/DAE-3YLK8QA/kUT36IN8VZNZwzWf3mCboA/view?utm_content=DAE-3YLK8QA&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช