Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

pitak 02

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

233307
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
725
2699
4322
218079
32292
49816
233307

Your IP: 3.235.137.159
2020-09-22 13:36

ตราโรงเรียน

0 แชร์
ชื่อสถานศึกษา
     โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
อักษรย่อ
  ด.ศ.ว.
วันประกาศจัดตั้ง
  28 ธันวาคม 2536
ตราประจำโรงเรียน
 

dua

เทียน 3 เล่ม กำลังส่องสว่างตั้งอยู่บนพานรองรับดาบศรีคันไชย
ดาบคู่บ้านคู่เมืองตำบลเดื่อศรีคันไชย

ความหมาย

เทียนเล่มที่  1  หมายถึง  ชุมชน

เทียนเล่มที่  2  หมายถึง  ศาสนา

เทียนเล่มที่  3  หมายถึง  โรงเรียน

คติธรรมของสถานศึกษา
  "มตฺตฺญญุตา  สทา  สาธุ" ความรู้จักประมาณเป็นความดีทุกสมัย
คำขวัญของสถานศึกษา
  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาดี  มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  "แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
  ต้นตะคร้อ
สีประจำโรงเรียน
  เขียว - เหลือง
ดอกไม้ประจำโีรงเรียน
  ดอกเฟื้องฟ้า

Pin It

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช