header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 3902
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3384
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2520
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 4071
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 3727
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 3297
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3358
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 5262
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เขียนโดย Super User 3913
ขับขี่ปลอดภัยกับชาญยนต์ เขียนโดย Super User 3381

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย