king23

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 3329
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2907
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2131
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 3534
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 3211
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 2824
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 2848
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 4437
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เขียนโดย Super User 3319
ขับขี่ปลอดภัยกับชาญยนต์ เขียนโดย Super User 2897

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย