dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 6871
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เชียงคาน เขียนโดย Super User 1312
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 5463
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 4785
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3677
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 5542
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 5236
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 4636
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 4853
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 7603

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย