dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 4995
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 4362
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3335
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 5111
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 4815
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 4252
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 4422
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 6937
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เขียนโดย Super User 5034
ขับขี่ปลอดภัยกับชาญยนต์ เขียนโดย Super User 4406

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย