dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 4695
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 4102
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3111
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 4831
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 4521
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 4000
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 4133
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 6493
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เขียนโดย Super User 4743
ขับขี่ปลอดภัยกับชาญยนต์ เขียนโดย Super User 4134

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย