header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 3636
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3141
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2327
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 3819
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 3477
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 3060
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3100
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 4844
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เขียนโดย Super User 3629
ขับขี่ปลอดภัยกับชาญยนต์ เขียนโดย Super User 3136

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย