header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม MEP เขียนโดย Super User 4139
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3594
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2693
บุญประจำปี 2558 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 4302
อาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 3967
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 เขียนโดย Super User 3511
กีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3584
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 5634
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เขียนโดย Super User 4163
ขับขี่ปลอดภัยกับชาญยนต์ เขียนโดย Super User 3603

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย