header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1744
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย Super User 1783
ขอแสดงคามยินดีกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1950
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 2884
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4580
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา เขียนโดย Super User 4493
การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 712
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4587
แข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4918
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เชียงคาน เขียนโดย Super User 995

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย