header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1565
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย Super User 1612
ขอแสดงคามยินดีกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1771
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 2573
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4084
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา เขียนโดย Super User 4005
การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 689
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4072
แข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4397
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เชียงคาน เขียนโดย Super User 925

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย