king23

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1401
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย Super User 1434
ขอแสดงคามยินดีกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1589
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 2347
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 3741
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา เขียนโดย Super User 3656
การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 660
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 3709
แข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 4039
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เชียงคาน เขียนโดย Super User 859

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย