dua11

เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต

10

 

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงงานสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และโครงงานการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลการแข่งขันพวกเราชาวเดื่อศรีไพรวัลย์ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ได้รางวัลมา 1 รายการ คือ โครงงานการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ส่วนอีก 2 รายการที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับถือว่าสุดยอดแล้วที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ขอให้ทุกคนจงสร้างสรรค์ผลงานให้กับพวกเราชาวเดื่อศรีไพรวัลย์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต่อไป

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย