header dua2557new

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

12800239 987627447991776 4247652607010298132 n

 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดยทางโรงเรียนได้เปิดโปรแกรม MEP mini English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับจำนวน 1 ห้อง 30 คน ซึ่งทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และห้องทั่วไปรับจำนวนไม่จำกัด

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับจำนวนไม่จำกัด ข้อดีเมื่อเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ถ้าสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาของรัฐบาล ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้ปีละไม่เกิน 3,3000 บาท 

บรรยากาศรอบๆ บริเวณของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

กิจกรรมคุณครูชาวต่างชาติครับ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย