dua11

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

12038073 1484118228555943 8009126555975079323 n

         โรงเรียนเดื่อศรีไพรว้ลย์ ได้ส่งโครงงานคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ในโครงการ "Ru to SBP math camp 2015" โดยการส่งเอกสารโครงงานเข้าไปคัดเลือกในรอบแรก ซึ่งคัดเอา 10 โครงงานทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่จำกัดโครงงานที่ส่งเข้าประกวด โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 โครงาน และในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานี้ พวกเราก็ยิ่งดีใจสุด ๆ เพราะได้ทราบข่าวดีจากคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ว่า โครงงานคณิตศาสตร์ของพวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ดีใจสุด ๆ เลยครับ

        ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็น รางวัลชมเชยส่วนเหตุผลนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ได้แจ้งประการใด จังขออนุญาตลงรูปในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไว้นะครับ

       

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย