dua11

ขอแสดงคามยินดีกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

12038073 1484118228555943 8009126555975079323 n

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

   โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ "Ru to SBP math camp 2015" รายละเอียด

 

12038073 1484118228555943 8009126555975079323 n การรับสมัครและประกาศผลบัดนี้ – 14. ต.ค. 2558 รับสมัครโครงงานระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/22 ต.ค. 2558
ประกาศผลรอบคัดเลือก(จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือโครงงาน10 โครงงาน ) ทางเว็บไซด์ :http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/
 8 พ.ย.2558รอบชิงชนะเลิศ(โดยเจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมานำเสนอผลงานต่อกรรมการ ที่ตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพ และกรรมการจะตัดสินให้ได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล)

เกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด :

1. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

2. เป็นโครงงานที่นักเรียนจัดทำขึ้นเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม (กรณีเป็นกลุ่มรางวัลที่ได้จะถือเป็น 1 รางวัลเท่านั้น)

3. เป็นโครงงานที่ไม่ได้คัดลอกจากผลงานของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด

4. โรงเรียนสามารถส่งโครงงานของนักเรียนเข้าประกวดได้มากกว่า 1 โครงงาน

 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับเงินรางวัล 5,000.- บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับเงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล : ได้รับเงินรางวัล 1,500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

(ในกรณีที่โครงงานที่ส่งเข้าประกวดมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามกำหนดอาจจะไม่มีรางวัลประเภทนั้น ๆ )

  11846501 1465961603704939 304241784588213810 n

 

 เกณฑ์การตัดสินโครงงาน : เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก

1. พิจารณาจากความสำคัญของการจัดทำโครงงาน

2. พิจารณาจากเนื้อหาของโครงงาน

เกณฑ์การคัดเลือกรอบสุดท้ายพิจารณาจากการนำเสนอโครงงาน

วิธีส่งโครงงานเข้าประกวด ส่งใบสมัครพร้อมผลงานโครงงานในรูปแบบของรายงานภายในวันที่ 14. ต.ค. 2558 โดยส่งมายัง

รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร10240

โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 โครงงาน ได้แก่

1. พาราโบลาจากสมการเส้นด้ายโรงเรียนราชินีบูรณะ

2. สูตรคูณสัมพันธ์สร้างพีระมิดสู่ความคิดสร้างผลิตภัณฑ์โรงเรียนนางรอง

3. อัตราส่วนทองคำกับการออกแบบบ้านโรงเรียนระยองวิทยาคม

4. รักษ์ไทย รักโลก ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

5. คิดให้สนุกกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโรงเรียนโคราชพิทยาคม

6. ลายสวยด้วยเศษเหลือโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

7. ถังขยะจากขวดโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

8. ลายสวยด้วยสมการคณิตศาสตร์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

9. สิ่งประดิษฐ์จากฝาขวดน้ำพลาสติก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์

10. การเพิ่มมูลค่าเ้วยการแปลงทางเรขาคณิตของวงกลมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

          หลังจากนี้ก็คงต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขอให้ได้รับรางวัลกลับมานะ คณะครูอาจารย์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย