dua11

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

001

 

       โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2558 ซึ่งได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายการ ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย และโครงงานการงานอาชีพ ม. ต้น ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บรรยากาศการเดินทาง เช้าวันที่ 13 ตุลาคม ถึงที่พักตอนเย็นอย่างปลอดภัยร่วมรับประทานอาหารเย็น

     รุ่งเช้าออกจากที่พักมุ่งสู่สถานที่แข่งขัน เวลาการแข่งขัน 12.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน จับสลากลำดับที่ การแข่งขันได้ลำดับที่ 10 เวลา 13.15 อนุญาตให้นำอุปกรณ์ไปติดตั้ง เตรียมความพร้อมให้เวลา 25 นาที จากนั้นปิดห้องการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ครูหรือบุคคลอยู่ภายในห้องการแข่งขันยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์เฉียดฉิวเนื่องจากคณะกรรมการไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เข้ามาเตรียมไว้ก่อนต้องรออยู่ด้านนอกของห้องจูปิเตอร์ ไกลพอสมควร ห้องจูปิเตอร์ 7 บรรยากาศการรอเวลาเข้าแข่งขัน

 

บรรยากาศการเตรียมอุปกรณ์ และจัดตั้งผังโครงงาน

เมื่อทำการแข่งขันเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น. คณะกรรมการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าภายในห้องการแข่งขันเพื่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

  และแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 6 โรงเรียน พวกเราทำได้ประกาศชื่อโรงเรียนเป็นลำดับที่ 4 ลุ้นใจจะขาด

 เมื่อได้โรงเรียนที่เข้ารอบแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน เนื่องจากคะแนนลำดับที่ 6 และ 7 ใกล้เคียงกันมาก ก็ได้นำนักเรียนมายังบัลลังก์เกียรติยศ เพื่อรอประกาศว่าโรงเรียนใดจะได้ลำดับที่ 1 , 2 ,3 และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ซึ่งจะประกาศลำดับที่ 7 ก่อน ประกาศไปแล้ว 3 ครั้งไม่ใช่เราเราดีใจมาก แต่สุดท้ายเราก็ทำดีที่สุดแล้วได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 4 เท่านี้ก็ดีใจมากแล้วครับ ขอขอบใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันอันได้แก่

นางสาวนฤมล  นวลสิงห์  นางสาววลัยวรรณ  ลาสุด นายสมพล  คนเพียร ที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่น ฝึกฝนตนเองไม่ย้อท้อต่อความยากลำบาก จนทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะท่านรองผู้อำนวยการ ท่านผู้อำนวยการ และทุก ๆ คนที่ที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประสบความสำเร็จครังนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

   ส่วนโครงงานการงานอาชีพระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย