dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ในหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย Super User 238
โปรแกรม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 283
ปัจฉิมนิเทศ 2562 เขียนโดย Super User 544
แจ้งสมาชิกเรือง เพจของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 612
เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต เขียนโดย Super User 558
กิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 465
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 3907
โปรแกรม ปพ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 3483
สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1879
การขันแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 2101

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย