dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โปรแกรม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 84
ปัจฉิมนิเทศ 2562 เขียนโดย Super User 351
แจ้งสมาชิกเรือง เพจของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 412
เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต เขียนโดย Super User 485
กิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 398
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 3572
โปรแกรม ปพ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 3158
สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1803
การขันแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1989
Merry Christmas and Happy New Year 2016 เขียนโดย Super User 3007

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย