header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 2000
โปรแกรม ปพ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1705
สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 922
ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ เขียนโดย Super User 1658
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1783
การขันแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1311
Merry Christmas and Happy New Year 2016 เขียนโดย Super User 2062
บุญประทายข้าวเปลือก และทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ เขียนโดย Super User 1972
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขียนโดย Super User 1985
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558 เขียนโดย Super User 1967

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย